tisdag 19 augusti 2014

Enkla avloppssystem

Vår analoga trädgårdsmästargranne ville att jag skulle beställa en bok åt honom på internet.
Han betalade, och jag fick läsa den först om jag ville.
Vi får väl se hur det blir med pengarna, men nu har jag läst ut boken i alla fall. Även om jag inte ser ett öre var det värt det.

Boken heter "Create an oasis with greywater", skriven av en snubbe som heter Art Ludwig. Mycket intressant, särskilt för de som kan segla under miljönämndens radar med ett Hus på Hjul.
Även de behöver väl göra av sitt avloppsvatten nånstans.

Gråvatten är avloppsvatten utan piss eller skit inblandat. Det innehåller nästintill inga smittämnen och små mängder näringsämnen.

Art Ludwig verkar ägnat större delen av sitt liv åt att nörda på vattnets cykler i naturen, och har föga överraskande kommit fram till att enkla lösningar som imiterar naturens egna lösningar bäst fungerar bäst.

Han leder helt enkelt ut gråvattnet till mullbassänger. Det är oftast en grund grop med en ö i mitten där man planterar ett fruktträd. Gropen fylls med träflis, och det är det som är det genialiska.

Träflis är helt sjukt bra på att förvara vatten och släppa ifrån sig det igen i lugn takt. Det innehåller stora mängder kol som kommer reagera med matresterna i gråvattnet och genom kompostering omvandla det till humus som är ännu bättre på att hålla vatten.

Trädet kommer nyttja fukten och näringsämnena för att växa med raketfart.

Enligt honom klarar bassängerna av partiklarna i gråvattnet, som man annars måste ha en slamavskiljare för att bli av med. Mycket trevligt.

Sök på mulch basin för att lära er mer om intresse finnes. Storleken och antalet mullbassänger är avhängigt mängden gråvatten man producerar, temperaturen, nederbörden, markens perkolation med mera.

Lärde mig även att grövre rör inte nödvändigtvis är bättre, vilket är logiskt om man bara tänker efter lite. Ett för grovt rör ger sämre flöde, och slam kan sedimentera i botten på röret. 50 mm ska vara fullt tillräckligt för gråvatten från ett hushåll. Som kuriosa är det i Sverige otillåtet att lägga rör mindre än 110 mm i mark.

2% är det optimala fallet för att vatten och partiklar ska ha samma hastighet.

Ju närmre markytan man är, desto större är markens reningskapacitet.

Tio grader varmare ger en fördubbling av biologiska processer.

Det jag känner en osäkerhet inför är att Art bor och verkar i södra USA, långt från våra kalla blöta vinterhalvår.

Förmodligen är det överdrivet. Om man lagt avloppsrören med kontinuerligt fall töms de helt, och inget finns kvar att frysa. Eventuell isskorpa i botten smälts av nästa flöde då avloppsvatten ofta är någorlunda varmt.

Mullbassängerna kan värms dels av sina pågående nedbrytningsprocesser och kan tilläggsisoleras med mer träflis och snö.

Nu har jag babblat nog. Boken var en ögonöppnare som rekommenderas varmt. Sådana system som Art beskriver är otroligt mycket billigare än de system vi använder idag, och håller säkerligen en lika god eller bättre reningsgrad.

De kommer bli hatade av en hel avloppsbranch om det skulle komma till allmän kännedom. Hemska tanke.

/Peter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar