lördag 4 juli 2015

Föräldraskapet åter i Sverige

Mamma hjälpte mig putsa igår. Att förbereda ytorna för puts tar klart längre tid än att putsa dom om man vill att det ska bli rakt.Ytorna till vänster om dörren på gavelväggen var förberedda sin innan, ändå var hon snart ifatt och hetsade mig där jag nätade och satte putsbanor för glatta livet.

/Peter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar